Program partnerski

Program partnerski został stworzony dla webmasterów, programistów aplikacji internetowych oraz wszystkich innych osób, które chciałyby polecać usługi świadczone przez LaoHost.pl, w zamian za prowizję. Polecanie klientów odbywa się poprzez skierowanie ich na specjalny link partnerski, dzięki któremu można później prawidłowo naliczać prowizję lub wpisanie loginu osoby polecającej podczas rejestracji.

Partnerem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Zarejestrowana działalność gospodarcza nie jest wymagana. Aby zostać naszym partnerem zarejestruj się w programie. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, nie wymaga zakupu naszych usług (wymagana jest jedynie rejestracja jako klient).

Plik cookie, za pomocą którego możemy powiązać partnerów z klientami jest ważny przez 3650 dni. Klient zostaje uznany za poleconego, jeśli w momencie aktywacji konta posiada plik cookie zawierający informację o partnerze.

Wysokość prowizji zależy od skuteczności partnera. Bardziej aktywni partnerzy otrzymują wyższą prowizję:

ilość sprzedanych bezpośrednio serwerów wirtualnych wielkość prowizji
od 0 10%
od 5 15%
od 10 20%

Dodatkowo partnerzy otrzymują 25% wartości prowizji zdobytej przez poleconych przez nich partnerów.

Wypłata pieniędzy następuje po zgromadzeniu na koncie partnera kwoty 100zł. Aby wypłacić swoją prowizję, należy przysłać w dwóch egzemplarzach podpisaną umowę o dzieło (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) lub fakturę VAT (w przypadku pozostałych). Wypłata na konto następuje w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów.