Pomoc

Jak zamówić usługi?

Rejestracja jako klient

Pierwszym krokiem niezbędnym do zakupu usług jest utworzenie głównego konta klienta, przez wypełnienie formularza rejestracji. W formularzu należy podać zgodne z prawdą dane osobowe/firmowe do faktury VAT, wybrać swój login oraz hasło. Rejestracja głównego konta klienta wymaga weryfikacji adresu e-mail, która polega na kliknięciu na link przysłany przez nas na podany adres e-mail.

Po weryfikacji adresu e-mail, można już zalogować się do naszego panelu bilingowego, który umożliwia zamówienie i opłacenie wszystkich naszych usług: hosting, domeny, serwery VPS, serwery dedykowane.

Rejestracja serwera wirtualnego

Aby rozpocząć procedurę rejestracji serwera, należy kliknąć na link zarejestruj nowy serwer wirtualny znajdujący się w panelu bilingowym. Uruchomiony zostanie kreator, który ułatwi wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych.

link do rejestracji nowego serwera

Wybór planu

Klient ma możliwość wyboru jednego spośród przygotowanych przez nas planów hostingowych, może także skomponować swój własny plan, wybierając opcję "Plan indywidualny". W drugim przypadku kolejnym etapem zamówienia będzie wybór parametrów serwera.

Wybór serwera

Opcja pozwala na wybór konkretnej maszyny/serwerowni, jednak jest pomijana, jeśli dla wybranego wcześniej planu hostingowego jest dostępny tylko jeden serwer.

Wybór głównej domeny dla serwera wirtualnego

Każdy serwer wirtualny musi posiadać swoją główną domenę. Niniejszy etap pozwala na zakup nowej domeny (rozpocznie się proces zamawiania domeny omówiony w dalszej części instrukcji), przypisanie domeny zakupionej wcześniej w LaoHost lub innej firmie oraz przypisanie bezpłatnej subdomeny (ta opcja jest zalecana dla osób, które nie posiadają jeszcze żadnej domeny, lub z jakichś powodów nie chcą od razu przypisywać domeny do naszego serwera).

Wybór loginu i hasła do serwera wirtualnego

Kolejna opcja pozwala na ustawienia danych dostępu do serwera wirtualnego. Podane login, hasło i adres e-mail mogą (ale nie muszą) być identyczne jak podane przy rejestracji głównego konta klienta.

Adres e-mail musi być adresem już istniejącym i działającym, ponieważ to na ten adres przyjdą informacje dotyczące uruchomienia serwera.

Klienci zainteresowani bezpłatną instalacją witryny internetowej, są proszeni o zaznaczenie opcji "akceptacja regulaminu pakietu mała firma".

Sprawdzenie poprawności danych

Jeśli popełniona została pomyłka podczas składania zamówienia, wszystkie opcje można zmienić klikając na stosowny odnośnik przy grupie danych.

Kliknięcie na przycisk "zarejestruj" jest jednoznaczne z zawarciem umowy oraz spowoduje uruchomienie serwera wirtualnego w trybie testowym (chyba, że serwer testowy został uruchomiony dla tego konta już wcześniej).

Rejestracja domeny

Aby zarejestrować domenę należy kliknąć na link "zarejestruj nową domenę" lub wybrać opcję "zakup nowej domeny" podczas rejestracji serwera wirtualnego.

link do rejestracji nowego serwera

Jeśli jest to pierwsza rejestracja domeny, pojawi się formularz edycji danych abonenta domen — część pól zostanie wypełniona automatycznie, na podstawie danych do faktury VAT, jednak niezbędne jest podanie danych dodatkowych.

Pojawi się pole tekstowe, gdzie należy wpisać wszystkie adresy internetowe, które mają zostać sprawdzone pod kątem możliwości rejestracji. Format wpisywania tych domen jest dowolny.

Kliknięcie na przycisk "Sprawdź" wyświetli tabelę domen możliwych do rejestracji. Należy wybrać domeny, które są przeznaczone do rejestracji oraz podać powód ich rejestracji (można posłużyć się przykładami znajdującymi się nad polem tekstowym).

Kliknięcie na przycisk "Zarejestruj" spowoduje rezerwację domen do ich opłacenia (w przypadku domen .pl rezerwacja uniemożliwia rejestrację innym osobom, w przypadku innych domen istnieje zagrożenie rejestracji domeny przez inne osoby).

Opłacenie usług

Opłata za usługi może nastąpić przez kliknięcie na odnośnik "opłać" przy dowolnej usłudze, która jest możliwa do opłaty.

link do rejestracji nowego serwera

Wyświetli się formularz w którym można wybrać usługi przeznaczone do opłaty, a także opcje sposobu płatności i sposobu dostarczenia faktury VAT za usługi.

Oceń przydatność: