Pomoc

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zasady zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych dla serwerów wirtualnych

Umowy są dostępne dla serwerów wirtualnych o rocznej wartości równej lub wyższej niż 119 zł brutto. Umowy są zawierane drogą elektroniczną i obowiązują od następnego dnia licząc od momentu zawarcia. Nie podpisujemy umów dotyczących danych szczególnych tj. opisanych w art. 9 i 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli wartość serwera wirtualnego nie przekracza 119 zł brutto, należy zmienić plan hostingowy na wyższy (link również jest dostępny w "informacjach i opcjach" usługi). Zmiana planu hostingowego nie powoduje przerwy w dostępie do usługi.

Zasady zawierania umów o powierzenie przetwarzania danych dla serwerów VPS

Dla serwerów VPS umowa jest podpisywana bez względu na cenę usługi. Umowy są zawierane drogą elektroniczną i obowiązują od następnego dnia licząc od momentu zawarcia.

Jak zawrzeć umowę?

Osoby, które pragną zawrzeć z nami umowę, proszone są o skorzystanie z opcji "Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych" dostępnej w "informacjach i opcjach" usługi (link dostępny w panelu klienta).

Ponieważ korzystamy z usług podwykonawców, potrzebujemy skanu pisemnej zgody na powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom. Wzór zgody wyślemy po zaakceptowaniu danych do umowy.

Dokumenty

Model ochrony danych.pdf
Ochrona danych krok po kroku.pdf
Podstawowe wytyczne ochrony danych.pdf
Ogólny opis środków ochrony danych.pdf
Informacja o kopiach zapasowych.pdf
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.pdf
Wzór zgody na powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom.pdf
Wzór zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa.pdf

Oceń przydatność: