Pomoc

File not found

Problem z napisem "File not found." dotyczy witryn opartych o framework CodeIgniter i KohanaPHP.

Rozwiązaniem jest niewielka modyfikacja pliku .htaccess:

Jest:

RewriteRule .* /index.php/$0 [PT]

Powinno być:

RewriteRule .* /index.php?page=$0 [PT]

Zmiana / na ? powoduje poprawne wykrywanie podstron przez PHP.

Oceń przydatność: