Pomoc

Jak wgrać stronę na hosting?

Do umieszczania stron na hostingu służy program zwany "klientem FTP". Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego programu - zainstaluj darmowy program Filezilla.

Okno programu

Po uruchomieniu programu ujrzymy główne okno, podzielone na kilka części. Górna część wyświetla dialog klienta z serwerem - dialog ten nie interesuje nas dopóki nie wyświetla komunikatów na czerwono. Dolna część zawiera pliki, które oczekują w kolejce na pobranie lub wysłanie. Środkowa część jest podzielona na cztery części: po lewej stronie widzimy strukturę katalogów oraz listę plików na komputerze na którym pracujemy, po prawej natomiast na serwerze ftp.

Wprowadzanie nowego połączenia do menedżera połączeń

Klikamy na pierwszą ikonę na pasku narzędzi. Otworzy się okno dialogowe menedżera połączeń:

Klikamy na przycisk "nowy adres" aby skonfigurować połączenie.
Wprowadzamy dowolną nazwę dla nowego połączenia.
W polu "serwer" wpisujemy host serwera, na którym znajduje się nasze konto (informacja ta znajduje się w panelu klienta, pod linkiem "informacje" właściwym dla zakupionego konta). Pole port możemy zostawić puste, lub wpisać 21. Nie zmieniamy też niczego w polu "typ serwera".
Tryb logowania ustawiamy jako "pytaj o hasło". Jest to najbezpieczniejszy tryb logowania - hasło nie zostanie zapisane na dysku komputera i nie będzie dostępne dla złośliwego oprogramowania, którego ofiarą pada często system Windows.
Wprowadzamy także nazwę użytkownika. Domyślnie jest to nazwa podawana jako login przy rejestracji serwera wirtualnego. Klikamy na przycisk "połącz". Zostaniemy poproszeni o wprowadzenie hasła.
Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie - okno dialogowe menedżera połączeń zniknie, a w głównym oknie programu po prawej stronie ujrzymy strukturę katalogów i plików na serwerze.

Korzystając z prawej części okna programu przechodzimy do katalogu, do którego chcemy wgrać pliki. Ścieżkę do odpowiedniego katalogu znajdziemy w "informacjach" w panelu klienta. Domyślnie jest to:

/domains/twojadomena.pl/public_html

Po lewej stronie okna przechodzimy do miejsca na naszym komputerze, gdzie znajdują się pliki, które chcemy wgrać na serwer. Aby wysłać plik (do lokalizacji znajdującej się po prawej części okna), należy kliknąć na plik (lub zaznaczoną grupę plików) prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "wyślij".

W podobny sposób możemy wykonywać operacje na plikach na serwerze: pobierać je, usuwać lub zmieniać im prawa dostępu (atrybuty, chmod).

Oceń przydatność: