Pomoc

Thunderbird

Automatyczna konfiguracja

Uwaga! Nasz hosting posiada opcję automatycznej konfiguracji konta pocztowego, sprowadzającą się do podania adres e-mail, zatwierdzeniu konfiguracji oraz podaniu hasła. Jeżeli automatyczna konfiguracja nie działa, oznacza to, że domena nie wskazuje na hosting LaoHost.pl. Wówczas należy skorzystać z konfiguracji manualnej.

Manualna konfiguracja

Po pierwszym uruchomieniu programu wyświetli się okno dodawania nowego konta. Można je także uruchomić przez menu "Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Dodaj".

Pierwszymi danymi są dane nadawcy: imię i nazwisko oraz adres e-mail, które pojawią się w polu "nadawca" wysyłanych wiadomości. Domyślnie tworzonym adresem e-mail jest adres twójlogin@twojadomena.pl.

Następnie podajemy adresy serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej. Prawidłowe adresy dla konta znajdziemy w panelu klienta pod linkiem "informacje".

Kolejny ekran pozwala na wprowadzenie naszego loginu.

Podsumowanie ustawień, można sprawdzić, czy wszystkie wprowadzone wcześniej dane są poprawne.

Przy połączeniu z serwerem poczty przychodzącej i wychodzącej pojawi się okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie i zapisanie w programie hasła.

Oceń przydatność: