Co nowego w PHP 8.2

, 9 minut czytania

PHP 8.2 to najnowsza wersja języka PHP, która została wydana w grudniu 2022 roku. W porównaniu z poprzednią wersją PHP 8.1, PHP 8.2 zawiera kilka nowych funkcji i ulepszeń.

Obsługa standardu Unicode 13.0

PHP 8.2 obsługuje najnowszy standard Unicode 13.0, który dodaje kilka tysięcy nowych znaków i poprawia istniejące znaki.

Obsługa standardu Unicode 13.0 w PHP 8.2 oznacza, że język PHP jest zgodny z najnowszą wersją standardu Unicode, która została wydana w marcu 2021 roku. Standard Unicode to międzynarodowa norma kodowania znaków, która pozwala na reprezentację ponad 137 000 znaków z ponad 100 różnych języków.

Obsługa standardu Unicode 13.0 w PHP 8.2 oznacza, że PHP jest w stanie poprawnie wyświetlać i przetwarzać nowe znaki zawarte w standardzie Unicode 13.0, takie jak:

 • Nowe emotikony
 • Znaki dla nowych języków, takich jak chiński, hindi i turecki
 • Poprawione znaki dla istniejących języków, takich jak grecki i arabski.

Obsługa standardu Unicode 13.0 w PHP 8.2 pozwala na lepsze wyświetlanie i przetwarzanie znaków z różnych języków, co jest szczególnie ważne dla aplikacji internetowych, które są dostępne dla użytkowników z różnych krajów i języków.

Ulepszenia funkcji sortowania

PHP 8.2 wprowadza nowe funkcje sortowania, takie jak sort_uasortsort_uksort, które pozwalają na sortowanie tablic według wartości elementów, a nie według kluczy.

sort_uasort

Funkcja sort_uasort używa funkcji porównującej, którą podajemy jako argument, aby porównywać elementy tablicy i sortować je według wartości. Przykład:

// Sortowanie tablicy według wartości elementów za pomocą funkcji porównującej`

$array = [3, 2, 1];
sort_uasort($array, function($a, $b) {
  return $a <=> $b;
});

// Tablica $array jest teraz posortowana w&nbsp;następujący sposób: [1, 2, 3]

sort_uksort

Funkcja sort_uksort używa funkcji porównującej, którą podajemy jako argument, aby porównywać klucze elementów tablicy i sortować je według wartości. Przykład:

// Sortowanie tablicy asocjacyjnej według wartości kluczy za pomocą funkcji porównującej
$array = ['a' => 3, 'b' => 2, 'c' => 1];
sort_uksort($array, function($a, $b) {
  return $a <=> $b;
});

// Tablica $array jest teraz posortowana w&nbsp;następujący sposób: ['c' => 1, 'b' => 2, 'a' => 3]

Nowe funkcje matematyczne

PHP 8.2 dodaje nowe funkcje matematyczne, takie jak log1p, expm1 i cbrt, które ułatwiają obliczanie logarytmów, potęg i pierwiastków. Oto kilka przykładów:

log1p

Funkcja log1p oblicza logarytm z liczby x+1, co jest przydatne, gdy chcesz obliczyć logarytm z liczby bliskiej 1. Przykład:

echo log1p(0.1); // zwraca 0.09531017980432493

expm1

Funkcja expm1 oblicza e^x — 1, co jest przydatne, gdy chcesz obliczyć wartość e^x dla małych liczb x. Przykład:

echo expm1(0.1); // zwraca 0.10517091807564767

cbrt

Funkcja cbrt oblicza pierwiastek sześcienny z liczby x. Przykład:

echo cbrt(8); // zwraca 2

Nowe funkcje matematyczne w PHP 8.2 pozwalają na łatwe obliczanie logarytmów, potęg i pierwiastków, co jest szczególnie przydatne dla aplikacji, które wymagają wykonywania skomplikowanych obliczeń matematycznych.

Ulepszenia kompilatora JIT

Ulepszenia kompilatora JIT w PHP 8.2 zwiększają wydajność aplikacji poprzez kompilowanie kodu PHP do kodu maszynowego podczas działania aplikacji. Jest to szczególnie przydatne dla aplikacji wymagających dużej wydajności, takich jak aplikacje internetowe o dużym obciążeniu ruchu.

Jednym z głównych ulepszeń kompilatora JIT w PHP 8.2 jest możliwość kompilowania pętli. Wcześniej kompilator JIT mógł kompilować tylko pojedyncze instrukcje, co ograniczało jego zastosowanie do optymalizacji kodu. Dzięki obsłudze pętli kompilator JIT może teraz optymalizować całe fragmenty kodu, co zwiększa wydajność aplikacji.

Innym ulepszeniem kompilatora JIT w PHP 8.2 jest możliwość kompilowania funkcji rekurencyjnych. Wcześniej kompilator JIT nie obsługiwał rekurencji, co uniemożliwiało optymalizację kodu zawierającego rekurencję. Dzięki obsłudze funkcji rekurencyjnych kompilator JIT może teraz optymalizować kod zawierający rekurencję, co zwiększa wydajność aplikacji.

Nowe funkcje dla tablic

PHP 8.2 dodaje kilka nowych funkcji dla tablic, które ułatwiają manipulowanie tablicami i pobieranie informacji o ich elementach. Oto kilka przykładów:

array_key_first

Funkcja array_key_first zwraca pierwszy klucz tablicy. Przykład:

$array = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3];
echo array_key_first($array); // zwraca 'a'

array_key_last

Funkcja array_key_last zwraca ostatni klucz tablicy. Przykład:

$array = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3];
echo array_key_last($array); // zwraca 'c'
array_column: Funkcja array_column tworzy nową tablicę zawierającą elementy o&nbsp;określonym kluczu z&nbsp;tablicy wejściowej. Przykład:
Copy code
$array = [
  ['id' => 1, 'name' => 'Alice'],
  ['id' => 2, 'name' => 'Bob'],
  ['id' => 3, 'name' => 'Charlie'],
];
$names = array_column($array, 'name');

// Tablica $names zawiera teraz elementy ['Alice', 'Bob', 'Charlie']

Nowe funkcje dla tablic w PHP 8.2 umożliwiają łatwe manipulowanie tablicami i pobieranie informacji o ich elementach, co jest szczególnie przydatne dla aplikacji, które wymagają przetwarzania dużych ilości danych zapisanych w tablicach.

Ulepszenia dla interfejsu HTTP

PHP 8.2 zawiera kilka ulepszeń dla obsługi protokołu HTTP, które umożliwiają łatwe pobieranie i wysyłanie danych za pośrednictwem sieci. Oto kilka przykładów:

http_get_request_body_stream

Funkcja http_get_request_body_stream zwraca strumień z ciałem żądania HTTP.

http_response_code

Funkcja http_response_code zwraca lub ustawia kod odpowiedzi HTTP. Przykład:

// Ustawienie kodu odpowiedzi na&nbsp;404 (Nie znaleziono)
http_response_code(404);

// Pobranie bieżącego kodu odpowiedzi
$code = http_response_code();
echo "Bieżący kod odpowiedzi to $code";

http_negotiate_language

Funkcja http_negotiate_language pozwala na negocjowanie języka zgodnie z nagłówkiem Accept-Language żądania HTTP. Przykład:

$supportedLanguages = ['en', 'fr', 'de'];
$language = http_negotiate_language($supportedLanguages);
echo "Wybrany język to $language";

Ulepszenia dla obsługi deprecjacji

PHP 8.2 zawiera kilka ulepszeń dla obsługi deprecjacji, które umożliwiają łatwe oznaczanie i obsługę przestarzałych elementów języka. Oto kilka przykładów:

@deprecated

Atrybut @deprecated pozwala na oznaczanie elementów języka jako przestarzałych. Przykład:

/**
 * @deprecated Od wersji 8.2 należy używać nowej funkcji foo() zamiast tej.
 */
function old_foo() {}

trigger_error

Funkcja trigger_error pozwala na ręczne wygenerowanie ostrzeżenia o deprecjacji. Przykład:

function foo() {
  trigger_error('Funkcja foo() jest przestarzała, należy używać nowej funkcji bar()', E_USER_DEPRECATED);
}

E_USER_DEPRECATED

Stała E_USER_DEPRECATED oznacza, że zostało wygenerowane ostrzeżenie o deprecjacji za pomocą funkcji trigger_error. Przykład:

set_error_handler(function($type, $message, $file, $line) {
  if ($type === E_USER_DEPRECATED) {
    // Obsługa ostrzeżenia o&nbsp;deprecjacji
  }
});

Ulepszenia dla obsługi deprecjacji w PHP 8.2 pozwalają na łatwe oznaczanie i obsługę przestarzałych elementów języka, co jest szczególnie ważne dla aplikacji, które muszą być zgodne z najnowszymi wersjami języka PHP.

Kiedy PHP 8.2 w LaoHost?

Wprowadzenie obsługi PHP 8.2 w LaoHost jest planowana na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

Kategorie:    Wszystkie    Porady    Nowości
Skomentuj
Uwaga! Komentarze na naszym blogu są ściśle moderowane.
Pole obowiązkowe. Pole obowiązkowe.