Pomoc

Aktywacja dostępu

Dostęp do serwera wirtualnego przez SSH można włączyć w panelu DirectAdmin: Ustawienia zaawansowane - Ustawienia SSH.

Po kliknięciu na przycisk "Włącz dostęp przez SSH", konto SSH zostanie utworzone w ciągu 1-2 minut. Po jego utworzeniu wyświetlą się dane logowania oraz odcisk palca (RSA), który należy porównać przy pierwszym połączeniu z serwerem.

Oceń przydatność: