Pomoc

Instalacja MyBB przez SSH

Aby wykorzystać informacje zawarte w tym tutorialu należy najpierw włączyć dostęp do konta przez SSH oraz połączyć się ze swoim kontem. Warto także zapoznać się ze sposobem działania poszczególnych komend.

Pierwszym krokiem po zalogowaniu jest przejście do katalogu domeny, pod którą chcemy zainstalować nasze forum. Domenę należy wcześniej utworzyć w panelu DirectAdmin. Oczywiście wpisując ścieżkę, możemy sobie pomagać klawiszem Tab, który dopełnia nazwy plików i katalogów.

cd domains/mojadomena.pl

Znak zachęty powinien się zmienić na:

[mybb@s1.laohost.net mojadomena.pl]$

Pobierzemy archiwum z plikami MyBB. wget http://www.mybboard.net/download/latest

Usuniemy dwa niepotrzebne pliki z katalogu public_html, w którym musimy umieścić pliki forum.

rm public_html/index.html rm public_html/logo.jpg

Rozpakujemy pobrane archiwum. Nazwa pliku może różnić się w zależności od pobranej wersji.

unzip mybb_1408.zip

Kopiujemy wszystkie pliki i katalogi z katalogu Upload do katalogu public_html.

cp -R Upload/* public_html/

Po skopiowaniu plików możemy już przejść pod adres http://www.mojadomena.pl/install - i postępować zgodnie z tradycyjną procedurą instalacji skryptu.

Oceń przydatność: