» Pomoc » Domeny » DNS

Pomoc

DNS

Czym jest DNS?

Serwer DNS przechowuje informacje o domenach, m.in.:

 • adresy IP na jakie wskazuje domena i subdomeny
 • jakie serwery SMTP obsługują pocztę
 • z jakich adresów IP dozwolone jest rozsyłanie poczty

Strefa DNS składa się z rekordów, które przechowują informacje o domenie. Rekordy posiadają swoje typy, wartości oraz nazwy, przy czym nazwa musi być domeną lub subdomeną, której dotyczy rekord.

Rekordy NS

Rekordy serwerów nazw zawierają informację o autorytatywnych serwerach nazw. Dla standardowych zastosowań rekordy powinny zawierać identyczną wartość jak adresy DNS podane u rejestratora.

mojadomena.pl.       NS    ns1.laohost.net.
mojadomena.pl.       NS    ns1.laohost.net.

Rekordy A

Rekordy A wiążą domenę lub subdomenę z adresem IP.

mojadomena.pl.       A    100.0.0.10

Rekordy MX

Zawierają informację o serwerze (lub kilku serwerach) SMTP, które przyjmują pocztę. Jako wartość należy podać priorytet i host serwera SMTP (jeśli jest inny niż nazwa domeny/subdomeny).

mail            A    100.0.0.10
mojadomena.pl.       MX   10 mail

Rekordy CNAME

Zawierają informację, że dana subdomena jest aliasem dla hosta podanego w polu "wartość".

mojadomena.pl.       A    100.0.0.10
www             CNAME  mojadomena.pl.

Rekordy TXT

Służą do przekazywania innych informacji. Zalecane jest, aby ciągi znaków otaczać cudzysłowami. W poniższym przykładzie znajduje się informacja dla serwerów SMTP obsługujących technologię SPF o adresie IP, z którego zezwolone jest rozsyłanie poczty.

mojadomena.pl.       TXT   "v=spf1 a mx ip4:100.00.10 ~all"

Pole "nazwa" z kropką, czy bez?

Jeśli podajemy pełną domenę, pole "nazwa" musi zawierać kropkę na końcu. Jeśli podajemy jedynie nazwę subdomeny, kropka na końcu jest błędem. Poniższe wpisy są prawidłowe, efekt ich działania będzie identyczny:

subdomena.mojadomena.pl.  A    100.0.0.10
subdomena          A    100.0.0.10

Praktycznie przykłady

Subdomena na innym hostingu

Należy utworzyć rekordy NS, gdzie wartością będą adresy DNS podane przed drugi hosting, a nazwą nazwa subdomeny. Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na kropki na końcu adresów. Bez nich konfiguracja nie będzie działała poprawnie.

subdomena.mojadomena.pl.    NS   ns1.drugi-hosting.pl.
subdomena.mojadomena.pl.    NS   ns2.drugi-hosting.pl.

DNS we własnej domenie

W pierwszym etapie należy utworzyć rekordy A zawierające informacje o adresie IP serwerów nazw oraz rekordy NS informujące o autorytatywnych serwerach nazw:

ns1             A    100.0.0.1
ns2             A    100.0.0.2
mojadomena.pl.       NS   ns1.mojadomena.pl.
mojadomena.pl.       NS   ns2.mojadomena.pl.

Po upływie kilku godzin można zmienić adresy DNS u rejestratora, podając adresy ns1.mojadomena.pl i ns2.mojadomena.pl oraz adresy IP do nich przypisane.

Każda zmiana adresu IP serwera nazw wymaga zmiany w strefie DNS oraz u rejestratora.

Poczta Google we własnej domenie

Po zgłoszeniu do obsługi należy usunąć wszystkie istniejące rekordy MX i dopisać następujące:

mojadomena.pl.       MX   10 aspmx.l.google.com.
mojadomena.pl.       MX   50 alt1.aspmx.l.google.com.
mojadomena.pl.       MX   50 alt2.aspmx.l.google.com.
mojadomena.pl.       MX   90 aspmx2.l.google.com.
mojadomena.pl.       MX   90 aspmx3.l.google.com.
mojadomena.pl.       TXT   "v=spf1 a include:aspmx.googlemail.com ~all"

Należy także wyłączyć obsługę domeny na hostingu, korzystając z opcji "Edytuj rekord MX" i odznaczając opcję "Użyj tego serwera do obsługi mojej poczty".

Poczta na innym hostingu

Identycznie jak w przykładzie "Poczta Google we własnej domenie", należy usunąć istniejące rekordy MX i dodać następujący:

mojadomena.pl.       MX   10 drugi-hosting.pl.

Należy także wyłączyć obsługę domeny na hostingu, korzystając z opcji "Edytuj rekord MX" i odznaczając opcję "Użyj tego serwera do obsługi mojej poczty".

Oceń przydatność: