Pomoc

Cesja domeny

Aby zmienić właściciela domeny, należy:

  1. utworzyć konto klienta dla nowego właściciela
  2. nowy właścicel musi uzupełnić dane abonenta domen w panelu klienta
  3. obecny właściciel musi zgłosić cesję domeny za pośrednictwem panelu klienta (link "informacje i opcje" na liście usług, następnie "rozpocznij cesję")
  4. na adresy e-mail podane w "danych abonenta domen" obydwu stron zostaną wysłane prośby o potwierdzenie cesji

Po potwierdzeniu cesji przez obydwie strony, nowy właściciel może przenieść domenę do innego rejestratora.

Oceń przydatność: