Pomoc

Zadania CRON

Zadania CRON służą do cyklicznego uruchamiania poleceń na serwerze. Aby móc w pełni korzystać z tego narzędzia, należy znać składnię pliku konfiguracyjnego CRON, oraz składnię i sposób działania uruchamianych poleceń.

Jak uzyskać dostęp do zadań?

Link do samodzielnego zarządzania zadaniami CRON znajduje się w "informacjach i opcjach" serwera wirtualnego w panelu klienta.

Na naszych serwerach plik konfiguracyjny jest generowany przez system, na podstawie danych wprowadzonych przez formularz do naszego panelu bilingowego. Możliwe do uruchomienia są tylko te programy, które są dostępne dla SSH.

Składnia pliku konfiguracyjnego CRON

Linijki pliku konfiguracyjnego, które są odpowiedzialne za wykonywane zadania, mają następującą postać:

wzorce_czasu polecenie minuty godziny dni_miesiąca miesiące dni_tygodnia polecenie

W każdej linijce wpisujemy kiedy i jakie polecenie ma być wykonane. Wzorzec czasu dzieli się na pięć oddzielonych od siebie spacjami części, reprezentujących kolejno: minuty, godziny, dni miesiąca, miesiące, dni tygodnia. Co minutę plik jest sprawdzany pod kątem wzorca pasującego do bieżącego czasu.

45 2 1-7 6-8 5-6 polecenie

W powyższym przykładzie, zadanie będzie wykonane jeśli liczba minut wynosi 45, liczba godzin wynosi 2, dzień miesiąca zawiera się w przedziale od 1 do 7, liczba miesiąca w przedziale od 6-7 a dzien tygodnia w przedziale od 5 do 6. Innymi słowy, polecenie będzie wykonane o godzinie 2:45, w pierwszy piątek i sobotę czerwca, lipca i sierpnia.

W praktyce, najczęściej zachodzi potrzeba uruchomienia zadań co minutę i co godzinę:

* * * * * polecenie 23 * * * * polecenie

Pierwszy wpis zostanie dopasowany w każdym przypadku - polecenie będzie wykonywane co minutę. Drugi wpis zostanie dopasowany tylko, jeśli liczba minut to 23 - polecenie będzie więc wykonywane co godzinę.

Zadania można też uruchamiać co kilka minut/godzin/dni itd.

*/2 * * * * polecenie */5 8-16 * * 1-5 polecenie

Pierwsze polecenie będzie wykonywane co dwie minuty. Drugie co pięć minut, w godzinach pracy.

Warto jeszcze podać następujący przykład, w którym możemy po przecinku wymieniać wartości, które będą stanowić wzorzec:

00 18 * * 1-3,5,7 polecenie

Polecenie zostanie uruchomione o 18:00 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki i niedziele.

Składnia poleceń

Wget

Wget jest programem służącym do pobierania plików, ale sprawdza się także jako narzędzie do uruchamiania skryptów zainstalowanych na naszych serwerach.

Najprostszy sposób wywołania tego polecenia, to:

wget [URL] wget http://www.mojadomena.pl/plik.php

Warto jednak skorzystać z dodatkowych przełączników:

wget -q -O /dev/null http://www.mojadomena.pl/plik.php

Przełącznik

-q
sprawia, że wget nie wypisuje żadnych danych wyjściowych (oprócz błędów). Przełącznik
-O /dev/null
zapobiega zapisywaniu pobranych plików na dysk.

Jeśli nasz skrypt wyświetla jakieś informacje, które chcielibyśmy otrzymywać na adres e-mail, przełącznik

-O
należy dopisać z myślnikiem, co spowoduje wypisanie treści pobranego pliku:

wget -q -O - http://www.mojadomena.pl/plik.php

Zrzut ekranu formularza zarządzania zadaniami CRON

formularz zarządzania zadaniami CRON

Ograniczenia

Ze względów wydajnościowych prosimy o nieuruchamianie większej ilości zadań niż 30 dla jednego serwera wirtualnego.

Oceń przydatność: