Pomoc

Blokada hotlink

W pliku .htaccess należy zamieścić następujący wpis: RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+\.)?twojadomena\.pl/ [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteRule .*\.(jpe?g|gif|bmp|png)$ - [F]
Pierwsza linijka włącza moduł przepisywania adresów, na którym blokada się opiera. Jeśli wpis znajduje się już w pliku .htaccess, nie należy go umieszczać ponownie.
W drugiej linijce należy zmienić nazwę domeny pamiętając przy tym, że każda kropka musi być poprzedzona lewym ukośnikiem. Wpis ten zabezpiecza przed pobieraniem obrazków z odnośników na zewnętrznych domenach.
Trzecia linijka pozwala na bezpośrednie wczytywanie obrazków.
Czwarta linijka określa za pomocą wyrażenia regularnego które pliki mają być blokowane przez hosting oraz jak akcja ma być wykonana (zostanie wyświetlona strona z błędem 403 - dostęp zabroniony.

Oceń przydatność: