Pomoc

Listing plików w katalogu

Domyślnie listowanie zawartości katalogu jest wyłączone na hostingu z przyczyn bezpieczeństwa - aby zapobiec wyświetleniu zawartości katalogu przypadkowo. Jeśli katalog nie zawiera pliku index.html lub index.php - zostanie zwrócony błąd 403. Aby zmienić to ustawienie wystarczy umieścić w pliku .htaccess znajdującym się w danym katalogu wpis:

Options +Indexes

Jeśli plik nie istnieje, należy go utworzyć. Ustawienie będzie działać także dla katalogów podrzędnych. Aby włączyć listing plików w całej domenie, plik musi być umieszczony w głównym katalogu domeny, czyli:

/domains/[nazwa_domeny]/public_html

Oceń przydatność: