Pomoc

Obsługa SVN

Pierwszym krokiem jest włączenie pluginu SVN w panelu Virtualmin. W tym celu należy wejść do opcji "Features and plugins" dostępnej w menu po lewej stronie, po rozwinięciu sekcji "System settings". Następnie należy zaznaczyć plugin "Subversion repositories" oraz kliknąć na przycisk "Save".

Od tej pory wszystkie domeny, które zostaną dodane do panelu będą miały włączoną opcję SVN. Aby włączyć opcję dla domen dodanych wcześniej, należy wejść do ich edycji i zaznaczyć pole "Allow subversion repositories" w sekcji "Enabled features".

Ostatnim krokiem jest utworzenie repozytorium. Po rozwinięciu sekcji "Services" w menu po lewej stronie odnajdziemy opcję "Subversion repositories". Formularz dodawania repozytorium należy uzupełnić o nazwę projektu oraz przydzielić użytkowników, którzy będą mieli dostęp. Użytkowników tych można dodawać korzystając z opcji "Edit users".

Polecenie do sklonowania repozytorium to:

svn co http://mojadomena.pl/svn/nazwa_projektu

Oceń przydatność: