Pomoc

Konfiguracja zadań Cron

W lewym górnym logu znajduje się link do panelu Webmin, którego część stanowi panel Virtualmin. Po jego kliknięciu pojawi się nowe menu, za pomocą którego można uzyskać dostęp do opcji systemu operacyjnego.

Po rozwinięciu sekcji "System" należy kliknąć na link "Scheduled Cron Jobs", następnie na opcję "Create a new scheduled cron job".

Pierwsza część formularza ("Job details") pozwala na wybranie użytkownika z uprawnieniami którego będą wykonywane zadania. Należy wypełnić opcję "Execute cron job as" oraz "Command" gdzie należy wprowadzić polecenie do wykonywania.

Druga część formularza umożliwia precyzyjne określenie czasu w którym zadanie ma zostać rozpoczęte. Jeśli chcemy, aby zadanie było wykonywane co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok, wystarczy wybrać okres czasu z listy rozwijanej "Simple period". Jeśli zadanie powinno być uruchamiane co minutę, należy kliknąć na opcję "Times and dates below". Można także doprecyzować czas wykonywania zadań wybierając stosowne ustawienia z listy.

Po ustawieniu opcji, należy kliknąć na przycisk "Create".

Oceń przydatność: