Pomoc

Baza MySQL

Podczas tworzenia domeny w panelu Virtualmin jest jednocześnie tworzona baza danych i jej użytkownik o nazwach identycznych jak nazwa użytkownika domeny.

Zalecamy zmianę hasła dla utworzonego automatycznie użytkownika bazy danych. Dzięki temu zwiększymy bezpieczeństwo konta i unikniemy konieczności zmiany hasła w aplikacji PHP po zmianie hasła dla użytkownika domeny.

Aby zmienić hasło dla użytkownika bazy, należy kliknąć na link "Edit databases" oraz wybrać zakładkę "passwords".

Oceń przydatność: