Pomoc

Zabezpieczenie katalogu hasłem

Po lewej stronie menu, w sekcji "Services" znajduje się opcja "Protected directories". Nad listą katalogów, które zostały już wcześniej zabezpieczone, znajduje się link "Add protection for a new directory". Po jego kliknięciu wyświetli się formularz dodawania zabezpieczenia hasłem.

Pierwszą opcją formularza jest ustalenie który katalog ma zostać zabezpieczony. Do wyboru są trzy opcje: strona główna, katalog podrzędny lub katalogi skryptów CGI. Należy podać ścieżkę do katalogu. Ostatnie pole to komunikat wyświetlany przy zapytaniu o hasło.

Kolejnym krokiem jest przypisanie użytkowników, którzy mają prawo zalogowania się do katalogu. W tym celu wybieramy opcję "Edit users" w menu po lewej stronie panelu. Pojawi się lista użytkowników domeny, w edycji użytkownika znajdziemy sekcję "Other user permissions" z opcją "Allow access to web directories". Należy zaznaczyć katalog lub "Entire website" i kliknąć na strzałkę przenoszącą katalog do listy katalogów z dostępem.

Oceń przydatność: