Pomoc

Konfiguracja skrzynek pocztowych

Do dodanej domeny należy dodać użytkownika, który będzie właścicielem skrzynki pocztowej. Użytkowników (a zarazem skrzynek) może być wielu. Do każdej skrzynki może prowadzić wiele adresów e-mail (aliasów). Dla każdej skrzynki można ustawić dowolne przekierowania poczty, autoodpowiedzi i inne ustawienia.

Dodawanie użytkownika i tworzenie skrzynki

Po lewej stronie panelu znajduje się link "Edit users", po kliknięciu którego wyświetli się lista użytkowników i link do dodawania nowego użytkownika ("Add a user to this server").

Formularz zawiera sekcję "Virtual domain user mailbox details" w której należy podać podstawowe dane skrzynki: login, hasło i (opcjonalnie) imię i nazwisko użytkownika skrzynki.

Dane kont pocztowych

Login: w formacie [login_konta_pocztowego].[login_witryny] (np. biuro.mojadomena)
Adres serwera pocztowego (SMTP/POP/IMAP): m.mojadomena.pl
Porty: SMTP - 25, POP - 110 lub 995, IMAP - 143 lub 993
Opcja "serwer wymaga uwierzytelnienia" powinna być zaznaczona.

Aliasy

Podczas tworzenia użytkownika poczty lub jego edycji należy rozwinąć sekcję "Email settings". W polu "Additional email addresses" można podać (jeden pod drugim) dodatkowe adresy e-mail, z których wiadomości będą gromadzone w skrzynce edytowanego użytkownika.

Przekierowania poczty (forward)

Podczas tworzenia użytkownika poczty lub jego edycji należy rozwinąć sekcję "Mail forwarding settings". Należy zaznaczyć opcję "Yes, forward to addresses" oraz podać adresy e-mail pod które ma zostać dostarczona poczta. Opcja "Yes, deliver to mailbox" pozwala wyłączyć dostarczanie wiadomości do skrzynki pocztowej (poczta będzie jedynie przekazywana na zewnętrzne adresy).

Autoodpowiedzi

Podczas tworzenia użytkownika poczty lub jego edycji należy rozwinąć sekcję "Mail forwarding settings". Należy zaznaczyć opcję "Yes, respond with message" oraz wpisać treść autoodpowiedzi. Rozwinięcie opcji "Automatic reply options" pozwoli na ograniczenie czasowe działania autoodpowiedzi (tzw. wiadomości urlopowe) oraz ustawienie minimalnego czasu między autoodpowiedziami (zapobiega zapętleniom autoodpowiedzi).

Oceń przydatność: