Pomoc

Optymalizacja panelu Virtualmin dla dużej liczby domen

Uwaga! Poniższe czynności należy wykonać przed dodaniem do panelu pierwszej domeny. Warto także zastosować wcześniej pozostałe wskazówki optymalizacyjne.

Optymalizacja wymaga jedynie konfiguracji szablonu pliku konfiguracyjnego odpowiedzialnego za konfigurację każdej z domen. Opcja jest dostępna w Virtualmin » System Settings » Server templates » Custom:

Optymalizacja Virtualmin

W polu Directives and settings for new websites należy usunąć linijki zawierające:

ErrorLog /var/log/virtualmin/${DOM}_error_log
CustomLog /var/log/virtualmin/${DOM}_access_log combined

Powyższa zmiana spowoduje, że logi wszystkich domen będą gromadzone w jednym pliku. Dzięki temu nie zostanie przekroczony limit numfile obowiązujący na serwerze, ale nie będzie dostępna opcja statystyk Webalizer i AwStats.

Pole Default PHP execution mode należy ustawić na:

CGI wrapper (run as virtual server owner)

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Save.

Oceń przydatność: