Pomoc

Dodatkowe konta FTP w panelu Virtualmin

Dodatkowe konta FTP w panelu Virtualmin można dodać przez edycję użytkowników domeny. W tym celu należy wybrać opcję "Edit users" dostępną w menu po lewej stronie panelu.

Pojawi się lista użytkowników domeny, po prawej stronie listy znajduje się link "Add a website FTP access user".

W formularzu dodawania użytkownika FTP należy podać jego login oraz hasło. Opcjonalnie można wybrać opcję "Website directory" (dostępna po rozwinięciu sekcji "Quota and home directory settings"), jeśli chcemy ograniczyć konto do podkatalogu domeny.

Loginy do dodatkowych kont FTP są w postaci:

[nazwa-użytkownika]@[domena]

Oceń przydatność: